COIE ALZIRA-VALÈNCIA


Presentació

El Centre d’Orientació, Informació i Ocupació (COIE) és un servei especialitzat d’informació i orientació acadèmica i professional depenent del Vicerectorat d’Alumnes de la UNED.

El seu objectiu general és oferir a l’alumnat l’orientació i ajuda necessària per a  la seva adaptació i integració acadèmica, així com per a la seva inserció i promoció professional.

Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu el COIE té tres àmbits d’activitat:

1. Orientació: Tant orientació acadèmica (tècniques d’estudi a distància i presa de decisions per a l’elecció de la carrera) com a professional (informació sobre sortides professionals).

2. Informació: Sobre carreres, estudis a l’estranger, cursos, premis i beques.

3. Ocupació:

            Difusió de l’oferta de pràctiques i d’ocupació pública i privat.
            Adreces útils d’organismes relacionats amb l’ocupació i directori d’empreses amb possibilitats d’ocupació.
            Tècniques de cerca d’ocupació: curriculum, preparació per a l’entrevista de selecció, portals amb ofertes, etc.
            Gestió de convenis amb empreses per a la realització de pràctiques.
            Base de dades de curricula de titulats de la UNED demandants d’ocupació.