COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS

DELEGAT I SUBDELEGADA DE CENTRE

DELEGAT: ALONSO LUJÁN TORRES TAÑO

delegacionestudiantes@valencia.uned.es

SUBDELEGADA: CRISTINA MARTÍNEZ GARCÍA

subdelegacionestudiantes@valencia.uned.es

DELEGATS/DES DE SECCIÓ

POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA: ANDREA FERNÁNDEZ DEVIS  

delegaciopolisoc@valencia.uned.es

DRET: SIMÓN CABRELLES VENDRELL 

delegacioderecho@valencia.uned.es