Coordinació d’àrea, serveis i seus

Horaris d'atenció coordinacions acadèmiques i de serveis

El període lectiu comença el 8 d'octubre de 2018 (graus i CAD) i 5 de novembre (CUID).

CURS D’ACCÉS DIRECTE +25 I +45

Període lectiu: dimecres 19:00-20:30 i dijous 16:00-19:30

Coordinadora: Cristina Moya Pérez

e-mail: acceso@valencia.uned.es

PSICOLOGIA I EDUCACIÓ

Període lectiu: 

Primer Quadrimestre
Dimecres 18:30-20:30
Dijous 16:00-18:00

Segon Quadrimestre
Dimecres 18:30-20:30

Dijous 18:30-20:30

Coordinadora: Elvira Vague Cardona

e-mail: psicoeducacion@valencia.uned.es

DRET I MÀSTER D'ADVOCACIA

Període lectiu:

Primer quadrimestre
Dilluns 16:15-18:15
Dimarts 16:30-18:30 i 20:30-21:30

Segon quadrimestre
Dimarts 17:00-18:30 i 20:30-21:30
Dijous 16:00-18:30

Coordinadora: Isabel Rodríguez

e-mail: derecho@valencia.uned.es

HUMANITATS

Periode lectiu:

Primer Quadrimestre
Dilluns 16:00-17:30 i 20:30-21:30
Dimecres 19:00-21:30

Segon Quadrimestre
Dilluns 17:00-19:30
Dimecres 19:00-21:30

Coordinadora: Milagros Moro Ipola

e-mailhumanidades@valencia.uned.es

ADE, ECONOMIA I TURISME

Periode lectiu: dimarts i dijous 17:00-19:30

Coordinador: Enrique Cebolla Vives

e-mail: ade@valencia.uned.es

CIÈNCIES, ENGINYERIA I INFORMÀTICA

Període lectiu:

Dimarts 16:15-18:15

Dijous 19:30-21:30

Coordinador: Ignasi Rosell Escribà

e-mail: ciencias@valencia.uned.es

CUID

Període lectiu: dimecres 16:30-18:30

Coordinadora: Myriam Thiron Blot

e-mail: cuid@valencia.uned.es

CURSOS VIRTUALS

Període lectiu:

Dimarts 18:00-20:00

Dimecres 17:00-19:30

Dijous 16:00-17:30 y  20:30-21:30

Coordinador: Francisco Paredes Salado

(Despatx de coordinació: Departament d'Informàtica)

e-mail: virtual@valencia.uned.es

MÀSTER D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Coordinadora: Mª Jesús Yago Casas

e-mail: mastersecundaria@valencia.uned.es

Coordinació de seus, extensions i aules

ALZIRA

Dilluns i dijous 17:30-20:30

Dimecres 17:30-19:00

Divendres: prèvia cita.

Coordinador: Jordi Vila Vila

e-mail: jvila@alzira.uned.es

GANDIA

Dimarts, dimecres i dijous 18:00-20:30

Coordinadora: Mª Rosario Sebastià Asensi

e-mail: mrsebastia@alzira.uned.es

ONTINYENT

Dilluns i dimecres 15:30-19:30

Coordinador: José Enrique Juan Esplugues

e-mail: jjuan@ontinyent.uned.es

SAGUNT

Dilluns, dimarts i dijous de 17:00-20:00

Coordinador: Pascual Ferrer Santamaría

e-mail: pferrer@valencia.uned.es

XÀTIVA

Dilluns i dimarts 16:30-19:30

Coordinador: Javier Martín Olivares

e-mail: ajmartin@valencia.uned.es