Curs: Storytelling. Comunicar i persuadir amb recursos narratius

El Storytelling recupera i potencia el caràcter narratiu de la comunicació humana per a donar als nostres processos comunicatius una major capacitat de connexió, vincle emocional,sentit i persuasió. 

La disciplina del Storytelling es desenvolupa recentment en el món anglosaxó com un nou enfocament teòric i pràctic del discurs narratiu, del relat com a eina o estratègia de comunicació. Utilitzant recursos narratius dotarem als nostres missatges de major capacitat de connexió, emocionalidad i sentit, sent així més persuasius. Els seus àmbits d'aplicació són diversos i interessa en tota activitat en la qual la comunicació puga jugar un paper rellevant, des del desenvolupament de la marca personal a l'elaboració de presentacions en públic, passant per la comunicació corporativa, la comunicació política, la publicitat, la docència, la teràpia, etc.

Més informació i matrícula