Màster de formació del professorat. Contacte.

Coordinadora: Teresa Gómez Domínguez
Correu electrònic: mastersecundaria@valencia.uned.es

Horari d’atenció (seu de València):

Primer quadrimestre

Dimecres 16:30-17:30 i 18:30-19:30

Segon quadrimestre

Dimecres 16:30-17:30 i 19:30-20:30

Informació en la WEB de la UNED.