Psicologia per a la música: dels sentiments a les emocions

La música és una activitat específicament humana para l'execució de la qual es requereix el concurs de diverses disposicions i habilitats psicològiques i que implica tant respostes cognitives com a motores i emocionals.

Tant la creació, com la interpretació o l'ensenyament musicals poden aprofitar eines sorgides de la Psicologia científica per a millorar els seus processos i els seus resultats. En aquest curs s'ofereix un panorama introductori sobre la relació entre música i psicologia, així com algunes aplicacions de la psicologia per al millor acompliment dels músics (tant estudiants com a professionals).

 

Més informació i matrícula

 

 

.